Teoria wiecznego istnienia.

Tematy zamieszczone w tym dziale prezentują główne punkty tworzące teorię wiecznego istnienia:

1. Jej paradygmat

2. Aksjomaty

3. Założenie

4. Tezy i hipotezy

5. Sądy egzystencjalne

6. Cele

oraz

7. Główne pojęcia

Zatem strona internetowa: „TEORIA” jest  całościowym opracowaniem podstawowych pojęć teorii wiecznego istnienia.

W przypadku każdej teorii znalezienie paradygmatu ma fundamentalne znaczenia dla jej powstania i przetrawiania.

Potem musi nastąpić ustalenie kolejnych pewników.

Przykład teorii Wielkiego Wybuchu

Pewnikiem może być na przykład fakt, że wszechświat powstał w sposób gwałtowny w formie Wielkiego  Gwałtownego Zdarzenia (Big Bang lub Wieki Wybuch). To dziś jest już pewnikiem, chociaż szczegóły są wciąż nieznane i badane.

Zatem paradygmatem teorii wiecznego istnienia musi by to, że wszechświat pojawił się w pewnym ściśle określonym momencie 13,799 mld lat temu (z dokładnością +_ 0. 021 mld lat).

Buduję zatem paradygmat, że Bóg, inaczej Stwórca, lub jeszcze inaczej Pierwsza Przyczyna, a dokładnie  Byt Pierwoistny, musi istnieć w stanie poza czasem i przestrzenią. Oznacza to, że musi być zintegrowany ze stanem poza czasem i przestrzenią, czyli cała rzeczywistością poza czasoprzestrzenią wszechświata lub wszechświatów, bo to są ograniczone czasowo i przestrzennie miejsca, w których panują ścigłe prawa przeczące absolutności, wieczności i doskonałości.

Te trzy cechy: absolutność wieczność i doskonałość muszą być pewnikami dla Bytu Pierwoistnego. Pozycja i miejsce Bytu Pierwoistnego ma tylko sens, jeśli jest wszystkim poza czasoprzestrzenią wszechświata (ewentualnie wszechświatów).

Polecam poszczególne działy określające teorię wiecznego istnienia:

= Opis teorii wiecznego istnienia

 

= Główne pojęcia teorii wiecznego istnienia

 

= Paradygmat teorii wiecznego istnienia

 

= Aksjomaty teorii wiecznego istnienia

 

= Założenia teorii wiecznego istnienia

 

= SCHEMAT dla teorii wiecznego istnienia

 

= Tezy i hipotezy teorii wiecznego istnienia

 

= Sądy egzystencjalne teorii wiecznego istnienia 

 

= Cele teorii wiecznego istnienia

 

= Idea powstania teorii wiecznego istnienia

 

= Dopełnienie wiedzy o stan poza czasem i przestrzenią

 

= Dyskusja nad teorią wiecznego istnienia

 

= Odejście od tajemnic w teorii wiecznego istnienia

 

= Porównanie Teorii Wiecznego Istnienia z Teorią Welkiego Wybuchu

 

= Kompendium pozostałych pojęć użytych na tej stronie

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia