Odejście od tajemnic w Teorii wiecznego istnienia

Cechą podstawową teorii wiecznego istnienia jest odejście od tajemnic dotyczących atrybutów, cech, przymiotów i aktywności Bytu Pierwoistnego. Jest to logiczne wobec naukowego podejścia do analiz prowadzonych w ramach systemu essenceizmu, który ukształtował tę teorię.

To podejście wpisuje się w cele nauki, która od wieków wyjaśniała tajemnice dotyczycących wszelkich zjawisk we wszechświecie. Szczególnie dwudziesty wiek przyniósł w tym działaniu ogromny postęp. Mój system essenceizm użył zatem tych nowych metod w zbadaniu ewentualnego udziału „tajemniczego” Boga w stworzeniu wszechświata, a także biologicznego życia oraz zaistnienia ludzi w środowisku przyrody. To działanie zaowocowało teorią wiecznego istnienia, która odsłoniła wpływ wieczności pochodzącej od Stwórcy na stan duchowy ludzkości. Odsłoniła również faktyczną rolę Pierwoistnej Siły Miłości, którą dysponuje Byt Pierwoistny. Zatem zaproponowane przez essenceizm wyjaśnienie mechanizmu działania Stwórcy może na nowo wyjaśnić zjawisko powstania wszechświata, życia i ludzi. Dzięki temu można ukierunkować myśl naukową na ewentualny fakt, że wszechświat nie pojawił się nagle w jakiś tajemniczy sposób. Może przyszedł już czas na ponowną analizę obecnych poglądów naukowców.

Wszystko wskazuje, że nauka stopniowo odkryje wiele tajemnic. Gorzej ma się sprawa z wyznaniami religijnymi, które nie dość, że nie robią żadnych postępów w odsłanianiu tajemnic dotyczących ludzkości, to jeszcze na dodatek obkładają dogmatami możliwość ich poznania. Tak bezpośrednio lub pośrednio działają największe religie świata. Na przykład w kościele katolickim dogmaty bezpośrednio blokują wiedzę o świecie duchowym, o wieczności człowieka, przymiotach Boga oraz o właściwej pozycji Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. W innych religiach narzucone zasady wiary też mają charakter dogmatów.

Te wszystkie religijne tajemnice utrzymują ludzkość z dala od jej Stwórcy, a na dodatek nie wpływają na główną misję religii, którą jest zbawienie świata od zła. W wielu wyznaniach religijnych nakazy i siła władzy przywódców wyeliminowały zupełnie prawdziwa wartość miłości miedzy ludźmi.

Teoria wiecznego istnienia próbuje całkowicie zmienić stan, który ustanowiły dla ludzkości religie światowe. Wszystkie opracowania systemu essenceism oraz powstałej w jego wyniku teorii wiecznego istnienia pokazuję prawdziwą wartość miłości i wieczności, jako formy mogące uzdrowić zły świat. Te rolę pełni każde zdanie umieszczone na tej stronie internetowej.

Zatem dobrze by było, żeby wiedza o przynależnej mam wieczności i o sile miłości dotarła do wszystkich ludzi. Taki jest cel teorii wiecznego istnienia.

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia