Teoria wiecznego istnienia wobec teologii

Okladka Essenceizm 6_Nieprawdziwi bogowie z tego swiata

Pytanie o misję religii

Tematy przedstawione w tym dziale odnoszą się do różnych religii, a szczególnie do religii chrześcijańskiej i mają na celu sprawdzenie, jak rozumiemy poszczególne pojęcia z tej dziedziny życia oraz jaki jest ich wpływ na nasze życie codzienne.

Nasz stosunek do Boga nie powinien polegać na ciągłym sprawdzaniu, czy nie popełniliśmy czegoś sprzecznego z Jego przykazaniami, przez co odczuwamy wyrzuty sumienia i czujemy się grzesznikami. To sprawdzanie najczęściej wynika tylko z istnienia przepisów w różnych religiach, które próbują nas dyscyplinować do konkretnego postępowania. Nie twierdzę, że przykazania i nakazy religijne są całkowicie zbędne. W otaczającej nas nieczęsto złej rzeczywistości, mogą być wytycznymi prawidłowego postępowania (na przykład przebaczania innym ich złego postępowania, które spowodowało u nas poczucie krzywdy).  Jednak wszelkie przymusy i nakazy tylko oddalają nas od Boga, a szczególnie osłabiają naszą miłość do Niego. Tymczasem miłość Boga do nas jest bezwarunkowa, co staram się wykazać w tym dziale tematów. Teoria wiecznego istnienia przypomina nam, że Byt Pierwoistny przekazał bezwarunkowo każdemu człowiekowi Swoją Wieczność, czyniąc z ludzi istoty wieczne.

Chciałbym prosić wszystkich, aby nie szufladkowali innych ludzi. Na przykład: ten jest ateistą, ten drugi jest protestantem, tamten jest materialistą, jeszcze inny ortodoksyjnym żydem. Podkreślanie takich podziałów natychmiast tworzy „mury” między ludźmi i uniemożliwia bliskie więzi między nimi.

Po co to robić?

Przecież każdy z nas jest inny. Każdy wygląda inaczej, każdy ma inny głos i w ogóle fizycznie każdy jest jedyny w swoim rodzaju. Jeszcze bardziej inni jesteśmy, jeśli chodzi o nasze charaktery i uczucia. Zatem każdy z nas jest unikalny, niepowtarzalny i, jak przedtem to stwierdziłem, jedyny w swoim rodzaju. To, co nas łączy, to fakt, że jesteśmy  wieczni. Gdy wejdziemy do Jego sfery poza czasem i przestrzenia, czyli do doskonałego i wiecznego świata duchowego, to zostawimy za sobą wszystko, co jest niezgodne z Jego pierwoistną koncepcją. Jest tak dlatego, że nasz Stwórca nie zna zła.

Nie zdziwiłbym się , gdyby każdy z nas miał swoje własne, unikalne, wyobrażenie o Bogu, swoje własne zrozumienie Jego istnienia i swój własny intymny stosunek do Niego. Dla Stwórcy nie ma to żadnego znaczenia.

Na dodatek całkowity brak wiary w Boga nie powinien być czymś nadzwyczajnym, bo taki stan wpisuje się właśnie w tę inność każdego z nas. To też nie ma żadnego znaczenia dla naszego Ojca, gdyż nie zna On ludzkich wyobrażeń o Nim, które my nazywamy religiami. 

Przystępując do analizy tematów na tej stronie najlepiej uwolnić się od wszystkich tego typu barier. Wtedy będzie łatwej zrozumieć, czego dokonał Jezus Chrystus.

Na tej stronie jest kilka tematów dotyczących Jezusa  Chrystusa i Jego Misji. Oto część z nich:

Bóg nie zna zła

 

Jezus Chrystus

 

Jezus – Samotny Odkupiciel

 

Tajemnice Jezusa i Ducha Świętego

 

Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny

 

Zbawienie świata

 

Odpowiedzialność za zabawienie świata

 

Reinkarnacja czy zbawienie

 

Zbawienie osobiste

 

Człowiek wobec wiary w Boga

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia