Tematy o stanie poza czasem i przestrzenią,

czyli o świecie duchowym

Okladka Essenceizm 5_Wieczność nie jest z tego świata

Świat duchowy (stan poza czasem i przestrzenią)

 - nasz drugi, wieczny dom

To jest główny temat tego opracowania, przede wszystkim dlatego, że stan poza czasem i przestrzenią jest założeniem teorii wiecznego istnienia.

Sposób przedstawienia przeze mnie poglądów na ten temat opiera się na wyciagnięciu pewnych logicznych wniosków z praw i zasad, według których powstał świat fizyczny oraz z doświadczeń duchowych wielu ludzi, którzy odkrywali prawa świata duchowego.

Stan poza czasem i przestrzenią to nieskończona sfera życia dla wszelkich istot duchowych.

Świat duchowy nie jest widzialny dla naszych fizycznych oczu, tak jak niewidzialne są nasze myśli i uczucia i wszystko, co duchowe. Ale to, co zasadniczo odróżnia nasz świat fizyczny od świata duchowego, to czas i przestrzeń. W świecie duchowym czas nie upływa i nie ma potrzeby jego użycia, aby przenieść się z miejsca na miejsce, to znaczy, aby pokonać przestrzeń. Miejsce jest punktem w przestrzeni, a w świecie duchowym pojęcie miejsca nie istnieje. Tam istnienie ma inny, wieczny wymiar i nie ma żadnych granic fizycznych. Dla nas, przystosowanych do życia w świecie duchowym, jest to niewyobrażalne i dlatego, aby zrozumieć funkcjonowanie świata duchowego, trzeba zmienić nasze „fizyczne” pojmowanie czasu i przestrzeni.

W świecie duchowym wszystko jest odczuwalne duchowo, a nie w sposób fizyczny.

Gdy już nastąpi idealny świat, to każda sekunda w świecie fizycznym powinna być wykorzystana do przygotowania swojego przyszłego „osobistego” świata duchowego.

Warto się też zastanowić nad tym, jak będzie wyglądało nasze „codzienne” życie w świecie duchowym. Użyłem cudzysłowu w słowie „codzienne”, gdyż nie ma tam pojęcia dnia i nocy, a przemijania czasu nie odczuwa się w sposób „ziemski”.

Przed wejściem do świata duchowego warto jak najwięcej wiedzy o rzeczywistości duchowej.

Co się w takim razie dzieje w momencie śmierci fizycznej?

Wejście do świata duchowego po przeżyciu życia w świecie fizycznym jest zawsze pewnym szokiem, czasami większym, a czasami mniejszym, zależnym od stopnia przygotowania za życia ziemskiego.

Wchodząc do świata duchowego natychmiast zdobywamy właściwy punkt widzenia i rozpoczyna się nasz prywatny „sąd ostateczny”. Widzimy wówczas jasno całe swoje życie.

Dość często w życiu ziemskim chcemy, aby miłość trwała wiecznie lub, aby pewne przeżycia nigdy się nie kończyły, a tam, w świecie duchowym, możemy właśnie spełnić te pragnienia. Świat duchowy może być zatem spełnianiem się wszystkich naszych najlepszych marzeń przynoszących nam radość i szczęście.

Przed wejściem do świata duchowego warto jak najwięcej wiedzy o rzeczywistości duchowej.

Co się w takim razie dzieje w momencie śmierci fizycznej?

Odpowiedź na to i jeszcze inne pytania przynoszą następujące tematy:

"Warunki zrozumienia wieczności" -

 

"Źródłowe argumenty za wiecznością" -

 

"Nauka pomaga zrozumieć wieczność" -

 

"Postęp nauki a szukanie wieczności" -

 

"Przyczyny niezrozumienia wieczności" -

 

"Wieczność od Boga dla człowieka" -

 

"Wieczność człowieka i innych istot" -

 

"Wizja wieczności we wszechświecie" -

 

"Pragnienie wieczności bez granic" -

 

"Świat duchowy - zasady funkcjonowania"

 

"Świat duchowy obecnie" -

 

"Świat duchowy – tło konfliktów" -

 

"Człowiek wobec śmierci".

 

Kompendium tematyczne

 

Kompendium alfabetyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia