Tezy i hipotezy teorii wiecznego istnienia

Teza główna teorii wiecznego istnienia

Bóg jest Bytem Pierwoistnym, czyli inaczej Stwórcą. Stworzył On czasoprzestrzeń wszechświata z Samego Siebie. Zatem z Niego wypłynęła cała energia, która zmieniła się w materię, naturę i ludzi.

Rozszerzenie tezy teorii wiecznego istnienia

 (teza badawcza - hipoteza)

Byt Pierwoistny istnieje w stanie poza czasem i przestrzenią (czyli w transcendentnej rzeczywistości, którą można określić jako sferę duchową). To, co stworzył, jest czasoprzestrzenią wszechświata wypełnioną energią i materią (stanowiących fizyczną rzeczywistość). W ramach rozszerzonej hipotezy wprowadzam określenia dotyczące Jego cech oraz atrybutów i przymiotów ześrodkowanych w Sercu Bytu Pierwoistnego.

Cechy Bytu Pierwoistnego

Teoria wiecznego istnienia przyjmuje w swych tezach trzy podstawowe cechy Bytu Pierwoistnego. Są nimi: wieczność, absolutność i doskonałość.

Atrybuty Bytu Pierwoistnego

Według teorii wiecznego istnienia pierwszym z dwu głównych atrybutów Bytu Pierwoistnego jest Jego Strona (Wewnętrzna), czyli Osobowość, którą kształtują Jego przymioty. Drugim głównym atrybutem jest Jego Praenergia, czyli Energia Pierwszej Przyczyny, która razem z Jego Osobowością jest „tworzywem” wszechrzeczy.

Przymioty Bytu Pierwoistnego

Według teorii wiecznego istnienia Jego przymiotami są: Wola Inteligencja i Uczuciowość które, przenikając się nawzajem, są zintegrowane w Centrum Jego Osobowości. Teoria określa to Centrum jako Serce.

Teza i hipoteza oraz określenie  w formie sądu egzystencjalnego cech, przymiotów i atrybutów Bytu Pierwoistnego doprowadziło do powstania teorii wiecznego istnienia, co z kolei określiło jej teoremat. Końcowym celem tego procesu jest przekształcenie konkretnej teorii w prawo naukowe.

 

Aby twierdzenie mogło awansować na teorię naukową, musi spełniać określone warunki formalne, wyznaczające typ ogólności twierdzenia. Teoria powinna cechować się wysoką zawartością informacyjną, co oznacza jej zdolność do budowania nowych twierdzeń, o których wartości decyduje ich stopnień głębokości heurystyczności. Postępowość wiedzy przejawia się w poszukiwaniu tezy czy hipotezy badawczej opartej na przyjętych aksjomatach.

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia