Cele Teorii wiecznego istnienia

1. Głównym celem  teorii wiecznego istnienia jest wykazanie faktu istnienia stanu poza czasem i przestrzenią. Ta świadomość nie powinna być aktem wiary religijnej lub wiedzą tajemną.

2. Ważnym celem teorii wiecznego istnienia jest przekazanie wiedzy o istnieniu wiecznego Bytu Pierwoistnego jako Stwórcy wszechrzeczy. Bóg nie może być tajemnicą. Ma ją zastąpić wiedza o Nim.

3. Podstawowym celem teorii wiecznego istnienia jest przekazanie wiedzy o istnieniu wiecznego Bytu Pierwoistnego, aby położyć kres tajemnicom o Nim.

4. Emocjonalnym celem teorii wiecznego istnienia jest wykazanie, że wszechświat, życie i ludzie zostali stworzeni na skutek działania Pierwoistnej Siły Miłości. Wprowadza ona do czasoprzestrzeni wszechświata pochodzące od Stwórcy Prawa stworzenia i Energię Pierwszej Przyczyny. Zatem można powiedzieć , że stworzenie wszechświata było aktem miłości wobec ludzi  i że został on stworzony dla nich.

5. Praktycznym celem teorii wiecznego istnienia jest wyjaśnienie, że każdy człowiek jest istotą wieczną. Ta wieczność tkwi w osobie duchowej prowadzonej przez ziemskie życie przez osobę fizyczną.

6. Obowiązkowym celem teorii wiecznego istnienia jest wyjaśnienie światowym religiom, by całkowicie zmieniły swoje posłannictwo i zaczęły działać na rzecz zbawienia ludzkości od zła.

7. Bieżącym celem teorii wiecznego istnienia jest wyjaśnienie  ludziom, a szczególnie politykom oraz duchowieństwu wszelkich religii, aby zaniechały posługiwanie się siłą władzy i zaczęły stosować miłość we wszystkich swych aktywnościach.

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia