Kontakt:

e-mail: janusz.m@istota.net  

albo telefon: +48 (22) 722 77 00

Poza obecną tu stroną prezentującą polskie opracowanie Teorii wiecznego istnienia:( www.istoty.pl ) zapraszam wszystkich do przeglądania moich innych stron internetowych:

w języku polskimi  www.istota.net  ,  www.istota.net.pl

                           oraz    www.essenceizm.pl  , www.essenceizm.org

w języku angielskim: www.essenceism.com  ,  www.istota.org ,

                                      www.theoryofeternalexistence.eu

                   oraz     www.essenceism.orgwww.istota.org.pl

i w języku francuskim: www.istoty.eu

Wersje angielskie opracowań moich książek: “Essenceism 1”, Essenceism 2”, Essenceism 3”, “Essenceism 4”, “Essenceism 5” “Essenceism 6”, “Essenceism 7” , “Essenceizm 8” oraz angielska wersja “Teorii Wiecznego istnienia” (“Theory of Eternal existence”) znajdują się na stronie: www.essenceism.org

 

Teoria wiecznego istnienia powstała w wyniku analiz przeprowadzonych przez system essenceizm. Została opisana na tej stronie, a także na stronach wymienionych powyżej w językach polskim i angielskim.

Dotychczas moje prace zostały wydane w formie różnych książek. Są to prace popularnonaukowe: pierwsza o profilu ogólnym: „Dotyk wieczności”, potem “Prawdziwy Bóg nie zna zła”, a następne książki są cyklem analiz naukowych dotyczących nowoczesnego spojrzenia na religię:

Essenceizm 1: „Bóg nie jest z tego świata

Essenceizm 2: „My jesteśmy z tego świata

Essenceizm 3: „Zło jest z tego świata”,

Essenceizm 4: „Wizja nie z tego świata”,

Essenceizm 5: „Wieczność nie z tego świata”,

Essenceizm 6: „Nieprawdziwi bogowie z tego świata”,

Essenceizm 7: „Miłość z tego i nie z tego świata”,

Essenceizm 7: „Rzeczywistość z tego i nie z tego świata

oraz  Teoria Wiecznego Istnienia”, której treść jest zapisana na tej stronie.  

 

Wydałem również powieść beletrystyczną pt. „Dotyk nadziei” .

Mogę osobiście wysłać w prezencie książki o "Essenceizmie" w postaci plików * .pdf po otrzymaniu maila z taką prośbą.

autor - Janusz Mazur

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia-

Teoria istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

   Treść tej strony internetowej to:  Teoria wiecznego istnienia

   Poniżej przedstawiam skrót tej teorii oraz tytuły poszczególnych jej części:

   Skrót -   Zarys Teorii Wiecznego Istnienia

  Wprowadzenie - ”Czym jest Teoria wiecznego istnienia?”

  Część1-   “Reguły Teorii wiecznego istnienia”

  Część2 -  “Uzupełnienie idei Teorii wiecznego istnienia”

  Część3 - “Byt Pierwoistny - Jądro Teorii wiecznego istnienia”

  Część4 - “Wizja  wieczności dla człowieka i świata”

 Zakończenie - “Najważniejsze ustalenia Teorii wiecznego istnienia”

 Kompendium - Główne pojęcia używane na tej stronie internetowej