Druga część Teorii wiecznego istnienia

 

Idee teorii wiecznego istnienia

Teoria wiecznego istnienia nie rości sobie prawa do stania się teorią filozoficzną czy teologiczną. Wypowiada się natomiast w formie idei na te tematy, którymi najczęściej zajmują się filozofia i teologia.

Teoria wiecznego istnienia wypowiada się w formie swoich idei w poniższych aspektach filozoficznych:

                             = idea Serca oraz Pierwoistnej Siły Miłości                              Bytu Pierwoistnego (aspekt ontologii)
= idea Praw i Zasad Bytu Pierwoistnego (aspekt epistemologiczny)
= idea istnienia dobra (aspekt aksjologii)
= idea osobowego zła (aspekt aksjologii)
= idea wolnej woli (aspekt epistemologiczny)
= idea odpowiedzialności  (aspekt logiki)
= idea Opatrzności Bożej (aspekt etyczny)
= idea zbawienia (aspekt metodologii)
= idea reinkarnacji (aspekt metodologii)
= idea dualizmu (filozofia religii)
= idea końca świata (aspekt epistemologiczny).

 

Część2 - Uzupełnienie idei teorii wiecznego istnienia

Rozdział 10. Idea powstania  teorii wiecznego istnienia
Rozdział 11. Ważna cecha teorii wiecznego istnienia
Rozdział 12. Odróżnienie wizji tej teorii od wizji nauki i religii
Rozdział 13. Więcej wiedzy o stanie poza czasem i przestrzenią
Rozdział 14. Konieczność zrozumienia naszej rzeczywistości
Rozdział 15. Ocena metod analitycznych dotyczących tej teorii
Rozdział 16. Idee teorii wiecznego istnienia wobec filozofii
Rozdział 17. Opinia teorii dotycząca światowych religii
Rozdział 18. Essenceizm ukształtował teorię wiecznego istnienia

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia-

Teoria istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

   Treść tej strony internetowej to:  Teoria wiecznego istnienia

   Poniżej przedstawiam skrót tej teorii oraz tytuły poszczególnych jej części:

   Skrót -   Zarys Teorii Wiecznego Istnienia

  Wprowadzenie - ”Czym jest Teoria wiecznego istnienia?”

  Część1-   “Reguły Teorii wiecznego istnienia”

  Część2 -  “Uzupełnienie idei Teorii wiecznego istnienia”

  Część3 - “Byt Pierwoistny - Jądro Teorii wiecznego istnienia”

  Część4 - “Wizja  wieczności dla człowieka i świata”

 Zakończenie - “Najważniejsze ustalenia Teorii wiecznego istnienia”

 Kompendium - Główne pojęcia używane na tej stronie internetowej