Rozdział 3

Założenie Teorii wiecznego istnienia

Teoria zakłada, że poza wszechświatem jest jeszcze inna rzeczywistość tworząca stan poza czasem i przestrzenią. Jest on źródłowy dla wszechświata. Ponieważ nie płynie w nim czas ani nie ma fizycznej przestrzeni, to nie podlega żadnym ograniczeniom. Jego istnienie nie może być udowodnione naukowo.

Dokładnie w ramach tego założenia teoria wiecznego istnienia wykazuje, że stan poza czasem i przestrzenią musi być istnieniem wiecznym i nieograniczonym. To istnienie łączy się z wiecznym Bytem Pierwoistnym. Jest On zintegrowany z tym stanem, to znaczy, że ten stan jest Nim, a On wypełnia sobą cały ten stan.

Stan poza czasem i przestrzenią – to stan niczym nieograniczony, ani czasem, ani przestrzenią. Stanowi on wszystko poza rzeczywistością wszechświata, czyli wszystko, co jest w stanie pojąć nasza wyobraźnia. Obrazowo można powiedzieć, że wszechświat tkwi wewnątrz stanu poza czasem i przestrzenią. Ten wieczny stan, inaczej nazwany sferą, jest jedyną „przestrzenią”, w której możliwe jest istnienie Bytu Pierwoistnego. Według teorii wiecznego istnienia wypełnia On ją całkowicie. Można powiedzieć, że utożsamia się z nią. Stąd powstało twierdzenie teorii wiecznego istnienia, że wszechświat powstał z Bytu Pierwoistnego. Zarówno istnienie stanu poza czasem i przestrzenią, jak i Bytu Pierwoistnego są głównymi pojęciami, z których wywodzą się wszelkie ustalenia tworzące teorię wiecznego istnienia. W pojęciu teologicznym sferę poza czasem i przestrzenią można nazwać światem lub wszechświatem duchowym
.

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia-

Teoria istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

   Treść tej strony internetowej to:  Teoria wiecznego istnienia

   Poniżej przedstawiam skrót tej teorii oraz tytuły poszczególnych jej części:

   Skrót -   Zarys Teorii Wiecznego Istnienia

  Wprowadzenie - ”Czym jest Teoria wiecznego istnienia?”

  Część1-   “Reguły Teorii wiecznego istnienia”

  Część2 -  “Uzupełnienie idei Teorii wiecznego istnienia”

  Część3 - “Byt Pierwoistny - Jądro Teorii wiecznego istnienia”

  Część4 - “Wizja  wieczności dla człowieka i świata”

 Zakończenie - “Najważniejsze ustalenia Teorii wiecznego istnienia”

 Kompendium - Główne pojęcia używane na tej stronie internetowej