Czym jest Teoria wiecznego istnienia?

Teoria wiecznego istnienia jest stworzoną przeze mnie teorią wzorowanej na metodach naukowych. Chodzi w niej o wizję Pierwszej Przyczyny Wszechrzeczy, nazwanym w tej teorii Bytem Pierwoistnym, a także o wieczność w człowieku oraz o zjawisko powstania i istnienia zła. By tego dokonać dostosowałem się do podstawowych kanonów stosowanych przy powstawaniu teorii naukowych. Dzięki temu stworzyłem jednolitą teorię wiecznego istnienia. Wszystkie tematy staram się przedstawiać jasno i bez uprzedzeń. Zawsze odwołuję się do zdrowej logiki i do najnowszych osiągnięć naukowych. Te metody badawcze mają w pierwszym rzędzie doprowadzić do zrozumienia sensu istnienia wszechświata i jego Stwórcy, czyli Bytu Pierwoistnego. Praktycznym celem mojej teorii  jest zrozumienie wieczności we wszystkich jej aspektach. Wizję tej teorii polecam szczególnie tym, którzy poszukują prawdy o Stwórcy wszechświata, o wieczności zakodowanej w ludziach oraz o naszej sytuacji w obecnych czasach. Dedykuję ją również tym, którzy nie mają określonych preferencji religijnych. Więcej o roli systemu analitycznego essenceizm w ukształtowaniu Teorii wiecznego istnienia na stronach: www.essenceizm.pl lub www.essenceism.com (eng.)  

Autor Essenceizm

Angielska wersja tej strony jest pod adresem: www.theoryofeternalexistence.eu

Wydawaniem i dystrybucją moich książek w wersji elektronicznej i zwykłej zajmuje się Wydawnictwo Literackie Białe Pióro.

 

Janusz Mazur - e-mail:

janusz.m@istota.net

 tel.: +48 (22) 722 77 00 (Kontakt)

Okładka_Zarys Teorii wiecznego istnienia
Okładka_Teoria wiecznego istnienia1

Wszystkie tematy Teorii Wiecznego Istnienia

znajdują w kolejnych rozdziałach na tej stronie.

 

Spis treści tematów teorii wiecznego istnienia

Wprowadzenie do teorii wiecznego istnienia

Część 1 - Reguły teorii wiecznego istnienia

Rozdział 1. Główne pojęcia teorii wiecznego istnienia
Rozdział 2. Paradygmat  teorii wiecznego istnienia
Rozdział 3. Założenie teorii wiecznego istnienia
Rozdział 4. Aksjomaty teorii wiecznego istnienia
Rozdział 5. Tezy teorii wiecznego istnienia
Rozdział 6. Sądy egzystencjalne teorii wiecznego istnienia
Rozdział 7. Schemat stwórczy w teorii wiecznego istnienia
Rozdział 8. Definicje i opis pojęć teorii wiecznego istnienia
Rozdział 9. Przywracanie właściwego sensu pojęciom


Część2 - Uzupełnienie idei teorii wiecznego istnienia

Rozdział 10. Idea powstania  teorii wiecznego istnienia
Rozdział 11. Ważna cecha teorii wiecznego istnienia
Rozdział 12. Odróżnienie wizji tej teorii od wizji nauki i religii
Rozdział 13. Więcej wiedzy o stanie poza czasem i przestrzenią
Rozdział 14. Konieczność zrozumienia naszej rzeczywistości
Rozdział 15. Ocena metod analitycznych dotyczących tej teorii
Rozdział 16. Idee teorii wiecznego istnienia wobec filozofii
Rozdział 17. Opinia teorii dotycząca światowych religii
Rozdział 18. Essenceizm ukształtował teorię wiecznego istnienia


Część 3 -  Byt Pierwoistny – Źródło teorii wiecznego istnienia

Rozdział 19. Tworzenie naukowego wzorca Boga
Rozdział 20. Jądro teorii – Byt Pierwoistny
Rozdział 21. Wszechświat - zamysł Bytu Pierwoistnego
Rozdział 22. Byt Pierwoistny a stan wszechświata
Rozdział 23. Spór o powstanie wszechświata
Rozdział 24. Główny akt miłości Stwórcy
Rozdział 25. Prawdziwa miłość Boga do ludzi
Rozdział 26. Rola jednostki w dziejach świata
Rozdział 27. Siła Władzy kontra Siła Miłości


Część 4 - Wizja wieczności dla człowieka i świata

Rozdział 28. Warunki zrozumienia wieczności
Rozdział 29. Źródłowe argumenty za wiecznością
Rozdział 30. Wieczność od Stwórcy dla człowieka
Rozdział 31. Nauka pomaga zrozumieć wieczność
Rozdział 32. Wiedza o wieczności dla każdego
Rozdział 33. Wizja wieczności we wszechświecie
Rozdział 34. Wieczność człowieka i innych istot
Rozdział 35. Powody niezrozumienia wieczności
Rozdział 36. Poglądy, których nikt się nie spodziewał
ł

Zakończenie - Najważniejsze ustalenia Teorii wiecznego istnienia

 

 

Zakładka Mazur

 

Teoria wiecznego istnienia-

Teoria istnienia Boga, świata duchowego i wieczności człowieka

 

   Treść tej strony internetowej to:  Teoria wiecznego istnienia

   Poniżej przedstawiam skrót tej teorii oraz tytuły poszczególnych jej części:

   Skrót -   Zarys Teorii Wiecznego Istnienia

  Wprowadzenie - ”Czym jest Teoria wiecznego istnienia?”

  Część1-   “Reguły Teorii wiecznego istnienia”

  Część2 -  “Uzupełnienie idei Teorii wiecznego istnienia”

  Część3 - “Byt Pierwoistny - Jądro Teorii wiecznego istnienia”

  Część4 - “Wizja  wieczności dla człowieka i świata”

 Zakończenie - “Najważniejsze ustalenia Teorii wiecznego istnienia”

 Kompendium - Główne pojęcia używane na tej stronie internetowej